O Centru

25.7.2016 13:30

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců je projekt Jihomoravského kraje, který je spolufinancován z národního fondu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a rozpočtu ministerstva vnitra. Centrum svou činností podporuje začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem je zajistit rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře.

Ve spolupráci s partnery poskytujeme bezplatně tyto služby:

Integrace cizinců probíhá v Jihomoravském kraji odděleně pro občany EU a pro ostatní.

Služby tohoto Centra jsou určeny:

  • cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU), kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky (mající povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; mající dlouhodobé vízum; mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU; jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území; jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU),

  • osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl, doplňková ochrana).

Kromě služeb pro cizince, poskytuje Centrum informace a podporu i majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu.

Adresa

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Mezírka 1, Brno (6. patro)

tel.: 533 433 540

mobil: 734 510 213

Otevírací hodiny

Pondělí - čtvrtek   8:00 - 18:00

Pátek:                     8:00 - 15:00

Právní poradenství

Pondělí                 8:00 - 16:00 (čeština, angličtina, ruština, arménština)

Úterý                     8:00 - 17:00 (čeština, angličtina, ruština, arménština)

Čtvrtek                 8:00 - 12:00 (čeština, angličtina)

Sociální poradenství

Středa                   8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00 / 14:00 - 16:30 (pro objednané)

Pátek                     8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00

Pracovní poradenství

Úterý                      8:00 - 12:00 a 12:00 - 16:30 (čeština, angličtina)

Pracovní poradenství přes léto v Centru nebude probíhat.

 

Pro detailní informace k odbornému poradenství včetně kontaktů pro domluvu použijte tento odkaz.

Náš tým:

Lenka Herčíková vedoucí Centra hercikova.lenka(@)kr-jihomoravsky.cz čeština, angličtina, němčina
Ljuba Klok integrační pracovnice klok.ljubov(@)kr-jihomoravsky.cz čeština, ruština, ukrajinština
Radim Ošmera metodik kurzů českého jazyka osmera.radim(@)kr-jihomoravsky.cz čeština, angličtina
 Kateřina Puczoková                                    koordinátorka vzdělávacích aktivit / streetworker              

puczokova.katerina(@)kr-jihomoravsky.cz

čeština, angličtina