Informace pro cizince

25.7.2016 8:30

Důležité odkazy

Informace o České republice

Pobyt v České republice

Azyl, doplňková ochrana

Zaměstnání, podnikání

Vzdělávání a vzdělávací systém v ČR

Zdravotnictví a zdravotní pojištění

Sociální systém a sociální zabezpečení

Bydlení

Výuka češtiny

Užitečné kontakty

Podrobné informace o jednotlivých tématech