Kurzy češtiny on-line: A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1

29.11.2017 0:00

Milé studentky, milí studenti,

28.1.2018 v 18:00 proběhne přihlašování on-line kurzy češtiny zaměřené na gramatiku a psaní.

Je nutné být naším klientem – tedy mít platnou papírovou registraci v Centru. Pokud si nejste jisti, zda máte platnou registraci, stačí napsat email s dotazem na cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz.

Přihlašování do kurzu proběhne přímo na stránkách kurzu: http://www.kurzy-cestiny.cz/. V tuto chvíli si můžete vytvořit účet. Poté bude registrace jednodušší a rychlejší.

Pro registraci nepotřebujete žádný kód, registrace se otevře v 18:00. Pokud už kurz bude plný, zaregistrujte se prosím do kurzů pro náhradníky, budeme vás následně kontaktovat.

Budeme otevírat čtyři kurzy A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1, které mají 16 lekcí. Kurzy začnou 5. 2. 2018 budou probíhat 2 x týdně. Kurzy jsou vyučovány přes počítač.

V kurzu jsou gramatická cvičení a úkoly, kde trénujte psaní formálních i neformálních dopisů, žádosti, omluvy, reklamace apod.

//

Dear students,

On January 28th at 6 pm, we are opening enrolling in online czech courses focused on grammar and writing.

It is necessary to be our client - to have a valid paper registration at the Center. If you are not sure whether you have a valid registration, just write an email on cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz.

The registration will take place directly on the course pages: http://www.kurzy-cestiny.cz/. Now, you can create an account. Registration will then be easier and faster.

There is no code needed for registration. Registration opens at 18:00. While course is full, registrate in Waiting list accoarding to your level. We will contact you.

We will open four courses for A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1, whose have 16 lessons. Courses will begin on 5th February 2018 and will take place twice a week. Courses are taught through a computer. In the course there are grammar exercises and tasks where you train writing formal and informal letters, requests, apologies, complaints, etc.